Odkazy

Názov stránky, organizácieAdresa

Krajské plavecké združenie Banská Bystrica KPZBB www.kpzbb.sk
Slovenská plavecká federácia www.swimmsvk.sk
Stredoslovenský oblastný plavecký zväz www.ssopz.sk
Náš región – Rimava.sk www.rimava.sk
Náš región – Gemerland.sk www.gemerland.sk
Náš región – Echoviny.sk www.echoviny.sk
Plavecké preteky, výsledky, rekordy… www.swimrankings.net

Slovenský pohár v plávaní –              www.swimmsvk.sk/pohar/