1 výsledok pre mesiac: 03/2020

Dôležitý oznam

Z dôvodu rozhodnutia Krízového štábu Mesta Rimavská Sobota sa od 9. marca 2020 do odvolania uzatvára krytá plaváreň v Rimavskej Sobote, čo má za následok zrušenie pravidelných tréningov členov plaveckého klubu Rimavská Sobota. Po otvorení plavárne Vás budeme informovať o pokračovaní tréningových procesov.   Vedenie plaveckého klubu. Viac