1 výsledok pre mesiac: 03/2015

Medzinárodné plavecké preteky o Pohár Priateľstva 2015

V dňoch 7. a 8. marca sa v Mestskej krytej plavárni v Rimavskej Sobote uskutočnil 4.ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva .

Pre veľký záujem museli usporiadatelia pristúpiť k redukcii prihlásených a po stanovení minimálnych výkonnostných limitov sa pretekov sa zúčastnilo 236 plavcov. Okrem 29 plaveckých klubov zo Slovenska sa pretekov zúčastnili aj plavci z Maďarska, a Srbska. Spolu za dva súťažné dni plavci absolvovali 1413 skokov do vody.... Viac